انواع روکش دندان

روکش دندان یک تاج کامل شکل داده شده از جنس فلزی یا سرامیکی و یا ترکیب فلز یا سرامیکی P.F.M است که روی دندان‌های با تخریب گسترده یا عصب‌کشی شده قرار می‌گیرد.


روکش سرامیکی دندان All ceramic

این روکش‌ها تمام سرامیک از نوع چینی ساخته می‌شود و بیشتر در مناطق دندان‌های قدامی به کارمی‌روند که زیبایی حرف اول را می‌زند. این روکش‌ دندان انواع مختلفی دارند که بنابر وضعیت بیمار بهترین نوع آن برای بیمار انتخاب می‌گردد و مثل روکش‌های zirconium

روکش‌های فلزی سرامیکی P.F.M

روکشی که به صورت غالب در مطب‌های دندان پزشکی استفاده می‌شود روکش P.F.M است. در واقع بخش فلزی دور تا دور دندان را پوشش می‌دهد و به عنوان بخش هسته‌ای استحکام روکش را سبب می‌شود و پرسلن یا چینی روی آن، زیبایی روکش را منجر می‌شود. در واقع ترکیبی از زیبایی و استحکام است.

زمانی دندان‌ها نیاز به روکش دارند که تاج دندان به شدت آسیب دیده و با ترمیم‌های معمول قابل بازسازی نیست یکی از این موارد دندان‌هایی هستند که عصب‌کشی شده‌اند. چون دندان‌هایی که نیاز به R.C.T دارند قسمت وسیعی از تاج دندان خود را توسط پوسیدگی از دست داده و بعد از درمان R.C.T ریشه دندان خشک و شکننده می‌شود و دندان بسیار شکننده می‌شود که با روکش کردن این دندان باعث افزایش طول عمر این دندان می‌شود.


پرسش از دکتر