درمان ریشه دندان یا عصب‌ کشی R.C.T چیست؟

کانالهای ریشه و حفره قابی آن، حفره آناتومیکی در دندان هستند که به طور طبیعی بافت‌های عصبی و رگهای خونی را در خود جای می‌دهند.

اگر پوسیدگی دندان بعد از عبور از مینا و عاج دندان به این مناطق گسترش یابد، موجب مرگ دندان و ایجاد درد و عفونت می‌شود. جهت درمان این حالت، دندان پزشک اقدام به درمان ریشه دندان (R.C.T) می‌نماید.

در طی درمان ریشه دندان (R.C.T)، دندان پزشک باید قادر باشد تمام مناطق عفونی شده وعصب داخل تاج دندان را با دقت و به طور کامل تا انتهای هر ریشه پاکسازی و متعاقباً با گوتاپرکا پر نماید.

در مطب دکتر شهرام اخوان با استفاده از آخرین متد درمان ریشه و به کارگیری دستگاه RVG که تمام مراحل پاکسازی و پرکردن صحیح ریشه را با دقت و کیفیت بالا رصد می‌نماید، درمان ریشه دندان‌ها RCT با کیفیت مطلوب انجام می‌گردد و این روش درمانی موجب رضایت همیشگی مراجعین خواهد بود.


پرسش از دکتر