جراحی دندان عقل (Wisdom Teeth surgary)

هر فردی به طور معمول دارای ۴ عدد دندان عقل است، ۲ عدد انتهای فک بالا و ۲ عدد در انتهای فک پایین. چه زمانی جراحی دندان عقل لازم است؟

دندان‌های عقل در واقع دندان آسیای بزرگ سوم هر طرف فک در افراد است که در افراد با طول فک مناسب این دندان‌ها مثل دندان‌های دیگر آسیای بزرگ هر فرد نقش زیادی در جویدن و کمک به آسیاب کردن مواد غذایی توسط دندان‌ها دارد. در تعدادی از افراد این دندان‌ها به صورت کامل و صحیح و با شکل مناسب رویش پیدا کرده‌اند و نقش مهمی در تغذیه دارند.

دندان عقل

به طور معمول چون نسل انسان‌ها به طرفی می‌رود که فک‌ها در طی نسل‌ها کوچکتر می‌شوند، بدین سبب دندان‌های عقل دیگر جایی برای رویش صحیح ندارند و به ناچار در فک نهفته می‌مانند و به طور کج و ناصحیح نصفه رویش می‌یابند که خود این امر سبب بهم ریختن نظم دندان‌های قدامی فرد می‌شود که در اثر فشار زیادی است که دندان‌های عقل بصورت افقی به دندان‌ها وارد می‌کنند.

در این موارد چاره‌ای نیست جز جراحی دندان عقل و خارج کردن دندان نصفه رویش یافته یا دندان عقل که رویش نیافته و نهفته در فک دفن شده که خارج کردن دندان عقل توسط جراح باید انجام گیرد و در صورتی که جراحی دندان عقل بطور صحیح انجام گیرد، یک جراحی راحت و بی دردسر است. در صورتی که در زمان مناسبی دندان عقل درآورده شود، سبب بهم زدن نظم دندان‌های قدامی یا ایجاد درد زیاد لثه در نواحی انتهای فک نمی‌شود.

عکس opg

بهتر است مردم عزیزمان در سن ۱۸ سالگی عکس رادیوگرافی O.P.G تهیه کنند و با دکترشان در مورد جراحی دندان عقل مشورت کنند. در صورتی که دندانپزشکان تشخیص دهند که جایی در فک برای رویش دندان عقل نیست، دندان عقل زودتر خارج گردد چون در این سن، خارج کردن دندان عقل بسیار آسان‌تر است.


پرسش از دکتر