دانستنی های ایمپلنت دندان

اکثر مردم که تجربه ایمپلنت دندان را ندارند، ترس و نگرانی از مراحل جراحی ایمپلنت دارند. اکثربیماران من که تجربه درمان ناحیه بی دندانی خودشان را با ایمپلنت ندارند به من میگویند دکتر خیلی نگرانم، مراحل کار درد دارد؟ دیشب از فکر مراحل جراحی ایمپلنت دندان خوابم نبرده است.

به بیماران توضیح داده می شود اصلا نگران نباشند چرا که مراحل کار بسیار آسان و بدون درد است. همه بیماران من بعد از اتمام جراحی و قرار دادن ایمپلنت ها با تعجب می گویند تمام شد! همین بود! چقدر راحت بودم، و همه خوشحال، مطب را ترک می کنند.

مردم عزیز ما باید بدانند که ایمپلنت برای افراد بی دندان، یک معجزه است و در صورتیکه جراح ایمپلنت دندان ،علم و تجربه ی کافی داشته باشد و نوع ایمپلنت مناسبی را انتخاب نماید، بهترین درمان برای مناطق بی دندانی است و یک تجربه عالی، آسان و بسیار مفید برای بیماران است.

مراحل عمومی برای انتخاب ایمپلنت مناسب برای بیماران عزیز

در جلسه اول، بیماران ویزیت و معاینه دهانی می شوند و شرایط دندانی را با بیمار در میان میگذاریم و طبق شرایط هر بیمار توضیحات اولیه به طرح درمان اولیه به بیمار داده می شود و برای بررسی دقیق تر مشکل و وضعیت فک برای نواحی بی دندانی عکس مخصوصی به نام عکس C.B.C.T نوشته می شود که در این عکس وضعیت فک نواحی بی دندانی میلیمتر به میلیمتر چاپ می شود، تا کمک کند به پزشک که بهترین انتخاب ایمپلنت را از نظر نوع، قطر و طول ایمپلنت دندان برای بیمار انتخاب کند.

در جلسه دوم مشاوره، بیمار دعوت می شود و با نشان دادن عکس C.B.C.T بیمار و توضیح کامل در مورد شرایط تک بیمار، طرح درمان به بیمار توضیح داده می شود و بعد از همفکری بین پزشک و بیمار در صورت تمایل برای بیمار وقت دیگری برای جراحی و قرار دادن پایه ایمپلنت ها گذاشته می شود.

در جلسه جراحی بعد از بی حس کردن نواحی مورد نظر ایمپلنت ها در فک قرار داده می شوند.

 بعد از قرار دادن ایمپلنت ها، لثه بیمار بخیه زده می شود.

یک هفته بعد از قرار دادن ایمپلنت ها بیمار مراجعه می کند و بخیه ها کشیده می شوند و بیمار هیچ محدودیتی برای تغذیه نخواهد داشت.

بعد از طی سه ماه از زمان قرار دادن ایمپلنت دندان ،استخوان فک محکم به ایمپلنت ها متصل شده و پایه ایمپلنت ها جزء فک می شوند.

در مرحله بعد تاج ایمپلنت دندان که اباتمنت نامیده می شود، به ایمپلنت متصل می گردد.

و از اباتمنت متصل شده به ایمپلنت ها قالب گیری انجام می گردد تا روکش مناسب از نظر شکل و رنگ برای نواحی بی دندانی ساخته شود تا بیمار داری دندانی زیبا و کارامد شود.

در تصویر زیر نمای رادیوگرافی بعد از اتمام کار ایمپلنت و قرار دادن روکش ها برای بیمار است.

و در نهایت عکس زیر، نمای دهانی و شکل دندان هایی است که پایه آنها ایمپلنت می باشد.

در زیر مراحل کار قراردادن ایمپلنت به صورت شماتیک کاملا بصورت تصویری نشان داده شده است.


پرسش از دکتر