• تصویر کاربر امیر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش) مشاهده پرسش
  لامینت سرامیکی بهتر است یا لامینت کامپوزیتی؟
  1. تصویر کاربر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش)
   این خیلی بستگی به شرایط بیمار دارد و خواست بیمار، بطور مثال لامینت کامپوزیتی مزایایی دارد مثل تراش نخوردن دندان زیرین لمینت ولی از طرف دیگر مقاومت آن کمتر از لمینت سرامیکی است.
 • تصویر کاربر امیر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش) مشاهده پرسش
  لامینت سرامیکی چرا محکم‌تر از لمینت کامپوزیتی است؟
  1. تصویر کاربر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش)
   چون لمینت سرامیکی از نوعی چینی در لابراتوار ساخته می‌شود که از مقاومت زیادتری برخوردار است.
 • تصویر کاربر امیر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش) مشاهده پرسش
  چند نوع لمینت داریم؟
  1. تصویر کاربر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش)
   ۲ نوع لمینت داریم، لمینت سرامیکی و لمینت کامپوزیتی که خود این گروهها از مواد مختلف می‌توان بهره‌مند شوند.
درحال دریافت اطلاعات