ایمپلنت درد و تورم - پرسش ۳

  • تصویر کاربر امیر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش) درمان ریشه دندان
    ایمپلنتی در یک کلینیک گذاشتم ولی درد و تورم دارم چه کنم؟
    1. تصویر کاربر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش)
      ایمپلنت شما یا کیفیت ندارد یا جراح درست کار نکرده است. به جراحتان مراجعه کنید. ایمپلنت با کیفیت هیچ وقت درد و تورم ایجاد نمی‌کند.