روکش دندان عصب کشی شده - پرسش ۱۴

  • تصویر کاربر امیر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش) روکش دندان
    آیا دندان عصب کشی شده باید حتما روکش شود؟
    1. تصویر کاربر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش)
      بله- دندانی که عصب کشی شده چون دچار پوسیدگی شدید شده بود و اکثر تاج از بین رفته و میکروب پوسیدگی به عصب رسیده بوده و دندانپزشک مجبور به تخلیه عصب و پر کردن ریشه نیز می‌باشد. بعد از اتمام عصب کشی دندان در واقع بسیار ضعیف است و در دراز مدت طاقت نیروهای جویدن را نخواهد داشت. بدین علت دندان‌های عصب کشی شده روکش می‌شوند تا طول عمر دندان زیادتر شود.