پایه ایمپلنت - پرسش ۴

  • تصویر کاربر امیر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش) درمان ریشه دندان
    آیا برای هر دندان باید یک پایه ایمپلنت بگذاریم؟
    1. تصویر کاربر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش)
      بطور معمول اینطور است ولی در صورتی که فک بیمار طول و ضخامت مناسبی داشته باشد می‌توان دو عدد ایمپلنت کار گذاشت و به آن بطور مثال یک بریج ۴ واحدی متصل کرد یعنی بجای ۴ دندان از دست رفته، ۲ عدد ایمپلنت قرار داده شود.