عصب کشی دندان عقل؟ - پرسش ۲۸

  • تصویر کاربر amir سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش) درمان ریشه دندان
    آیا دندان عقل هم عصب کشی می‌شود؟
    1. تصویر کاربر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش)
      بطور معمول خیر ولی در موارد خاصی که تنها دندان پایه مانده در فک باشد و از طول تاج و ریشه مناسب برخوردار باشد گاهی می‌توان آن را عصب کشی کرد و ازش استفاده شود.