• تصویر کاربر amir سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۷:۱۱( ۱ سال پیش) ترمیم دندان ها
    طول عمر یک پر کردگی چقدر است؟
    1. تصویر کاربر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۷:۱۱( ۱ سال پیش)
      طول عمر یک پر کردگی به چند عامل بستگی دارد. یکی به کیفیت مواد به کار برده شده دندانپزشک شما برای شما، یکی به وضعیت بهداشت دهانی هر بیمار و نوع تغذیه بیمار بستگی دارد.