طول عمر ایمپلنت - پرسش ۲

  • تصویر کاربر امیر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش) درمان ریشه دندان
    طول عمر کارکرد یک ایمپلنت چقدر است؟
    1. تصویر کاربر سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷( ۲ سال پیش)
      طول عمر ایمپلنت بستگی زیادی به کیفیت و کشور سازنده آن ایمپلنت دارد و نیز بستگی به بهداشت دهانی بیمار بطور معمول طول عمر کارکرد ایمپلنت بیشتر از ۲۰ سال است.